Vil der også være en tandlæge til dig i fremtiden?

Der er mangel på tandlæger, og prognosen siger, at det bliver værre. Siden år 2006 er der blevet 1000 færre erhvervsaktive tandlæger i Danmark. Der bliver generelt uddannet for få tandlæger, og studiet er blevet underlagt for store besparelser, og det går ud over kvaliteten i uddannelsen.

Dels er vi nogle store årgange, der når pensionsalderen, og dels er det blevet et pigefag. Kvindelige tandlæger, der af mange årsager ikke arbejder så meget dagligt, har barsel og desværre bliver mere nedslidte og må forlade branchen før de nuværende mandlige kollegaer.

Mundhulemekanik - Blogindlæg af tandlæge Pia Strabo

Nogle tandklinikker bliver lukket ned uden arvtagere, og det er trist for lokalbefolkningen. Selv i Mariager har vi til tider haft svært ved at rekruttere tandlæger og tandplejere, da de fleste har udgangspunkt i Århus, hvor de bliver uddannet.  

Men jeg vil gerne slå fast, at jeg arbejder for en stærk og levedygtig tandklinik i Mariager, som også skal være attraktiv for nye tandlæger også i fremtiden. 

Sådan ser fremtidens tandlæger ud

De ønsker ikke at stå alene på en klinik, men vil have kolleger omkring sig, kunne tage fri og have adgang til løbende faglig udvikling.

Det betyder, at den tandlæge, der er generalist og selv laver det hele, nok vil forsvinde med tiden. Klinikkerne bliver større, og det vil være forskellige fagpersoner, der tager sig af forskellige specialer også for at kunne udnytte kompetencerne bedst muligt.

Nogle steder bliver tandlæger afløst af tandplejere til eftersyn og tandrensninger, og tandlægerne skal kun reparere og genopbygge for at sætte det lidt på spidsen.

Tandplejerens rolle skal være en win win situation for både dig og klinikken

Men omvendt er det positivt, at en tandplejer kan aflaste tandlægen, som bliver frigjort til andre og mere specialiserede behandlinger. På den måde kan klinikken således varetage flere patienter.

Ved særlovens indførelse i sommeren 2018 blev de faste priser sat ned, der er kommet en række nye gebyrer på vores klinikdrift og regler fra Sundhedsstyrelsen, der har fået udgiftsniveauet ved at drive en klinik til at stige.

Men for dig som min patient her på klinikken er det altid vores højeste prioritet, at du får den helt rigtige behandling. Og det er, uanset om det blot er et eftersyn eller en større behandling, du har behov for.

Tandplejeren er specielt uddannet til at varetage den forebyggende behandling altså at forhindre tandsygdomme som caries og paradentose. At udføre paradentosebehandlinger er således tandplejerens speciale.

Vi har nu fået en tandplejer på klinikken igen efter nogle års pause, da Bonnie Laumann er startet hos os i maj 2019. Det glæder mig meget, og jeg håber, at du også bliver tilfreds med ordningen.

Bonnie er i fuld gang med at blive kørt ind i klinikkens rutiner og møde vores patienter.  Og jeg er altid bag Bonnie, vi laver behandlingsplaner sammen, og alle vores patienter bliver tilset af en tandlæge mindst én gang årligt.

Men hvad med tandspecialister? Hvad er så det?

Mens vi er ved at se på de forskellige fagbetegnelser, så er en specialtandlæge i Danmark en beskyttet titel, der kun må bruges af de to specialer inden for tandregulering og tand- og kæbekirurgi.

Hertil kræves der betydeligt flere års ekstra uddannelse. Men mange kalder sig specialister, uagtet at det må de ikke for Dansk Tandlægeforening.

Vi kan dog som tandlæger sige, at vi har specielle interesseområder, som vi har stor erfaring og uddannelse i at varetage. Som fx Søren Strabo, der har taget en specialuddannelse i implantater i Tyskland, fordi uddannelsen endnu ikke findes i Danmark.

Hvem laver så helproteser og aftagelige tanderstatninger?

Ja, det gør vi også på klinikken, eller det vil sige, vi tager aftryk af munden og tilpasser de eksisterende tænder hertil, men vi sender materialet til en tandtekniker.

Tandteknikerne i Randers og Hornslet, som vi benytter, laver så det praktiske modelleringsarbejde, som vi på klinikken tilpasser til din mund.

En klinisk tandtekniker er endnu en fagperson, der først er uddannet tandtekniker og herefter har taget en specialuddannelse i at tage aftryk af gummerne også.

Dog må den kliniske tandtekniker ikke trække tænder ud og heller ikke vurdere, hvilke tænder der skal bevares til en delprotese. Derfor skal du altid først til en tandlæge for en vurdering, før den kliniske tandtekniker kan fortsætte med din protese, med mindre det drejer sig om helproteser.

Med hensyn til helproteser, samarbejder vi med kliniske teknikere i Hobro, Hadsund og Randers, hvis ikke vi selv tilbyder at udføre behandlingen.

Og ja tandlæge Søren Jensen lavede også selv sine patienters proteser og kunne derfor snildt hjælpe med reparationer også. Jensen var en af de eneste tandlæger, jeg kender, der havde sit eget proteseværksted.

Det kan vi ikke tilbyde på samme facon, men vi vil altid hjælpe dig videre på bedste måde. Jeg håber, du nu er blevet lidt klogere på de forskellige begreber indenfor tand- og mundsnedkeri.

Ellers spørger du blot ved dit næste besøg hos os.